Behandelingen

Menu

Zoals u misschien wel weet is het preventief onderhouden van uw gebit van groot belang. Naast uw dagelijkse mondverzorging is het verstandig om periodiek een bezoek aan de tandarts te brengen. De specialisten van Tandzartspraktijk Heresingel zien u dan ook graag voor een periodieke controle, die idealiter twee keer per jaar plaatsvindt. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.

Indien nodig ondernemen we actie om uw mondhygiëne te verbeteren. Als de tandarts, mondhygieniste of assistente problemen in uw gebit constateert bespreekt de tandarts met u of een extra behandeling nodig is. Als u dat wenst ontvangt u een begroting voor behandelingen van meer dan €150,00.

Meer informatie over behandelingen kunt u nalezen op allesoverhetgebit.nl, het KNMT en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kleine ingrepen, zoals een gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling, bespreken we direct met u en de behandeling volgt vaak op korte termijn.

Bij uitgebreide behandelingen kunnen we het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk vastleggen. Na uw instemming voeren we de behandeling uit. Dat kan over het algemeen redelijk vlot worden gepland. Mochten er bijzondere (voor-) behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar een specialist. U wordt door ons verwezen naar collega’s voor onder meer kaakchirurgie of een orthodontische behandeling.